Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023 Greek English
Φιλαγροτική Συμβουλευτική
Αρχική Σελίδα   Φιλαγροτική Συμβουλευτική   MedBEESinessHubs
Φιλαγροτική Συμβουλευτική
Η Εταιρεία
Οι Υπηρεσίες μας
Τα Έργα μας
Ημερίδες και Εκδηλώσεις
Πελάτες
Τα Νέα μας
Επικοινωνία

Υπηρεσίες

Η εξειδίκευσης μας επεκτείνεται σε:Δημόσιος τομέας και τοπική αυτοδιοίκηση

 • Διαχείριση έργων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • Επιχειρησιακά σχέδια Ομάδων Τοπικής Δράσης
 • Επιχειρησιακά σχέδια φορέων Δημόσιας Διοίκησης
 • Υποβολή προτάσεων και διαχείριση έργων για Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Μελέτες και αξιολογήσεις επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Συμβουλευτικές τεχνικές υπηρεσίες σε φορείς Δημόσιας Διοίκησης
 • Μελέτες για τη Συμπλεγματοποίηση Διοικητικών Υπηρεσιών σε Κοινότητες
 • Συγκρότηση ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών
 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικής για τη ανάπτυξη τουρισμού της υπαίθρου
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, γεωργικής παραγωγής και τροφίμων
 • Προγράμματα Διακρατικών συνεργασιών 
 • Συντονισμός, σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων σε έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Μελέτες κόστους – οφέλους σε έργα του Δημοσίου και Μελέτες Υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης

 

Ιδιωτικός τομέας

 • Τεχνοοικονομικές μελέτες σε προτάσεις και έργα στον τομέα της μεταποίησης
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες σε προτάσεις και έργα στον τομέα του αγροτουρισμού
 • Μελέτη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 • Διαχείριση προγραμμάτων προβολής και προώθησης προιόντων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ομάδες Τοπικής Δράσης και άλλα δίκτυα ανάπτυξης της υπαίθρου
 • Συνεχιζόμενες (γενικής φύσεως) συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Διαχείριση και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
Θέσεις Εργασίας Πάνω  |  Πίσω  |  Εκτύπωση  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα