Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 Greek English
Φιλαγροτική Συμβουλευτική
Αρχική Σελίδα   Φιλαγροτική Συμβουλευτική   MedBEESinessHubs
Φιλαγροτική Συμβουλευτική
Η Εταιρεία
Οι Υπηρεσίες μας
Τα Έργα μας
Ημερίδες και Εκδηλώσεις
Πελάτες
Τα Νέα μας
Επικοινωνία

ΦΙΛΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΕταιρείαΙδρύσαμε τον Οργανισμό μας τον Οκτώβριο του 2003. Είμαστε διαπιστευμένος φορέας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος από το 2004. Έχουμε αναλάβει την υλοποίηση αριθμού σημαντικών έργων και μελετών σε θέματα τουρισμού, αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης και εκπαίδευσης / κατάρτισης. Συμβάλουμε στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε φορείς τους δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

Αποστολή μας είναι να καλύψουμε τις νέες απαιτήσεις του αγροτικού και αγρο-μεταποιητικού τομέα σε θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών για βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στον παραγωγικό και εμπορικό τομέα αλλά και ευρύτερα στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη με επίκεντρο το παραγόμενο αγροτικό προϊόν. Σημαντική επίσης προσπάθεια της είναι η στήριξη και ένταξη επιχειρήσεων του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την δημιουργία πρόσθετης αξίας στην αγροτική παραγωγή, στην ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της δημιουργίας νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που να στηρίζονται στην ποιότητα, φυσικότητα συστατικών και την Κυπριακή παράδοση.

 

Στελεχωνόμαστε από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό με πλούσια δράση στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Διαθέτουμε τα εχέγγυα να αναπτύξουμε, να συμμετέχουμε και να υλοποιήσουμε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, αγροτικής οικονομίας, τουριστικής υποδομής, στρατηγικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ, branding, κ.α.

 

 


Α.Μ. ΦΙΛΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

Αρ. Εγγραφής: 15806

Αρ. Φ.Π.Α.: 10015806Ε

Θέσεις Εργασίας Πάνω  |  Πίσω  |  Εκτύπωση  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα