Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 Greek English
Φιλαγροτική Συμβουλευτική
Αρχική Σελίδα   Φιλαγροτική Συμβουλευτική   MedBEESinessHubs
Φιλαγροτική Συμβουλευτική
Η Εταιρεία
Οι Υπηρεσίες μας
Τα Έργα μας
Μελέτες & Αξιολογήσεις
Διαχείριση Έργων και Υποδομών
Προιόντα Ποιότητας
Τουρισμός Υπαίθρου & Γαστρονομίας
Περιβάλλον, Μελέτες & Ευαισθητοποίηση
Προβολή Εθνικών & Kοινοτικών Πολιτικών
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Έρευνα & Καινοτομία
Ημερίδες και Εκδηλώσεις
Πελάτες
Τα Νέα μας
Επικοινωνία

Τα Έργα μαςΜελέτες & Αξιολογήσεις

Μελέτες αναπτυξιακών στρατηγικών και αξιολογήσεις προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ

Διαχείριση Έργων & Υποδομών

Συντονισμός και διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων αγροτικής ανάπτυξης

Προιόντα Ποιότητας

Υποστήριξη στην κατοχύρωση και προβολή προϊόντων ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα

Τουρισμός Υπαίθρου & Γαστρονομίας

Διαχείριση προγραμμάτων τουρισμού γαστρονομίας και αγροτουρισμού

Περιβάλλον, Μελέτες & Ευαισθητοποίηση

Μελέτες και υποστήριξη έργων περιβαλλοντικής οικονομίας και ευαισθητοποίησης

Προβολή Εθνικών & Kοινοτικών Πολιτικών

Δράσεις προβολής και εμψύχωσης της Κοινης Αγροτικης Πολιτικής

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις

Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις

Έρευνα & Καινοτομία

Καθοδήγηση και συμμετοχή σε έργα έρευνας και καινοτομίας

Θέσεις Εργασίας Πάνω  |  Πίσω  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα